GITAARLES in TILBURG-REESHOF

De lessen worden in de gitaarstudio aan de Giekerkstraat 45 gegeven op:

maandag,

dinsdag,

donderdag,

vrijdag en

zaterdag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantierooster voor Tilburg-Reeshof, schooljaar 2019/20: 

Start lessen                  maandag 26 augustus 2019

Herfstvakantie              maandag 14 t/m zaterdag 19 oktober 2019

Kerstvakantie               maandag 23 december 2019 t/m zaterdag 04 januari 2020

Carnavalsvakantie         maandag 24 t/m zaterdag 29 februari 2020

Meivakantie                 maandag 11 t/m 17 mei 2020

Laatste lesweek           de week van 15 juni 2020

            

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       Hieronder vindt u de lestarieven voor het schooljaar 2019/20

                           Andere lesvormen en lestarieven zijn in overleg mogelijk!

        Schrijft u zich gedurende dit schooljaar in dan worden de nog te volgen lessen verrekend

 

Jaartarieven* t/m 20 jaar (btw vrijgesteld): 

- Privéles 20 min. € 490   

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €245 in de 1e lesweek en 2e termijn €245 in januari 2020

 

- Privéles 30 min. €734  

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €367 in de 1e lesweek en 2e termijn €367 in januari 2020

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €368

 betaling in één keer

 

- Groepsles (2 leerlingen 30 min.)= € 368 per leerling

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €184 in de 1e lesweek en 2e termijn €184 in januari 2020

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

 - Knipkaart € 236 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jaartarieven* vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW): 

- Privéles 20 min. € 593 

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €270 in de 1e lesweek en 2e termijn €270 in januari 2020

  

- Privéles 30 min. € 888

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €368 in de 1e lesweek en 2e termijn €368 in januari 2020

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €444

 betaling in één keer

 

- Groepsles (2 leerlingen 30 min.)= € 444 per leerling 

 betaling in één keer

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

- Knipkaart € 285 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 

- Cursus volwassenen vanaf €95

  10 lessen van 1 uur, minimaal 4 deelnemers (meer informatie hierover vindt u onder het

   kopje 'Cursus volwassenen')

  

* Alle prijzen zijn inclusief los lesmateriaal, exclusief lesboeken. Jaartarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. In de schoolvakanties is er geen les, maar ook geen doorbetaling in de zomervakantie. Het is mogelijk op elk moment in het schooljaar met lessen te beginnen. Op alle bovenvermelde jaartarieven zijn algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta' van toepassing.

 

Algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta'  

1. Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald. Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen’ of ‘tegoed houden’. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

2. Bij ziekte van de docent kan maximaal 1 les in het schooljaar komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal geprobeerd worden de les(sen) in te halen óf er zal voor compensatie worden gezorgd (een restitutie van reeds betaald lesgeld). Deze keuze ligt bij de docent. De lessen die door een buitengewoone omstandigheid (overmachtssituatie) uitvallen worden niet ingehaald en niet gecompenseerd.

3. Wijze van betaling: middels bankoverschrijving in één keer of in 2 termijnen (betaling in termijnen geldt alleen voor wekelijkse jaarcursussen). De 1e termijn is aan het begin van het schooljaar(in de 1e lesweek) en de 2e termijn begin januari 2020. Voor knipkaart (die één jaar geldig is) én tweewekelijkse lessen betaling is in één keer. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen: betaling in één keer. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur. Er is géén inschrijfgeld. 

4. Opzeggen van lessen kan op elk moment plaatsvinden door schriftelijke opzegging of via e-mail (bij minderjarige leerlingen door de ouder/s gedaan) met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

5. Een jaarcursus bij ‘Gitaarles Nedim Suta’ heeft 36 lesweken (ofwel 18 lesweken bij tweewekelijkse lessen). Naast reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdagen. (zie vakantierooster). De knipkaart is na aankoop één jaar geldig.

6. De gitaarlespraktijk ‘Gitaarles Nedim Suta’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (instrumenten, kleding, lesboeken en andere materialen) van leerlingen/derden in het leslokaal tijdens de lessen.

7. Door inschrijving voor een van de cursussen gaat de leerling/ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden van 'Gitaarles Nedim Suta'.

 

Gitaarconcert Tilburg 2018
Gitaarstudio van Nedim Suta aan de Giekerkstraat 45 in Tilburg-Reeshof