Gitaarles in Tilburg-Reeshof

 Gitaarles in Tilburg-Reeshof: de lessen worden in basisschool Jan Ligthart-Huibeven (Glimmenstraat 7) gegeven op:

- maandagmiddag- en avond,

- dinsdagmiddag- en avond,

- vrijdagmiddag- en avond en op

- zaterdagochtend- en middag.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vakantierooster voor Tilburg-Reeshof, schooljaar 2018/19: 

 Start lessen                  maandag 27 augustus 2018

 Herfstvakantie              maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober 2018

 Kerstvakantie               maandag 24 december 2018 t/m zaterdag 05 januari 2019

 Carnavalsvakantie         maandag 04 t/m zaterdag 09 maart 2019

 Meivakantie                   maandag 22 april t/m zaterdag 11 mei 2019

Hemelvaart                    dinsdag 27 mei t/m zaterdag 01 juni 

2e Pinksterdag               maandag 10 juni 2019

Leerlingenconcert          zaterdag 22 juni 2019 om 15:00 uur (in Wijkcentrum Heyhoef)

Laatste lesweek             in de week van 24 juni                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                       Hieronder vindt u de lestarieven voor het schooljaar 2018/19

                           Andere lesvormen en lestarieven zijn in overleg mogelijk!

        Schrijft u zich gedurende dit schooljaar in dan worden de nog te volgen lessen verrekend

 

Jaartarieven* t/m 20 jaar (btw vrijgesteld): 

- Privéles 20 min. € 474   

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €237 in de 1e lesweek en 2e termijn €237 in januari 2019

 

- Privéles 30 min. €690  

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €345 in de 1e lesweek en 2e termijn €345 in januari 2019

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €356

 betaling in één keer

 

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 356

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €178 in de 1e lesweek en 2e termijn €178 in januari 2019

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

 - Knipkaart € 272 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 

Jaartarieven* vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW): 

- Privéles 20 min. € 530 

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €265 in de 1e lesweek en 2e termijn €265 in januari 2019

  

- Privéles 30 min. € 702

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €351 in de 1e lesweek en 2e termijn €351 in januari 2019

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €370

 betaling in één keer

 

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 370 

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €185 in de 1e lesweek en 2e termijn €185 in januari 2019

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

- Knipkaart € 280 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 

- Cursus volwassenen vanaf €95

  10 lessen van 1 uur, minimaal 4 deelnemers (meer informatie hierover vindt u onder het

   kopje 'Cursus volwassenen')

  

* Alle prijzen zijn inclusief los lesmateriaal, exclusief lesboeken. Jaartarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. In de schoolvakanties is er geen les, maar ook geen doorbetaling in de zomervakantie. Het is mogelijk op elk moment in het schooljaar met lessen te beginnen. Er wordt verder geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag (zie vakantierooster). Op alle bovenvermelde jaartarieven zijn algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta' van toepassing.

 

Algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta'  

1. Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald. Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen’ of ‘tegoed houden’. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

2. Bij ziekte van de docent kan maximaal 1 les in het schooljaar komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal geprobeerd worden de les(sen) in te halen óf er zal voor compensatie worden gezorgd (een restitutie van reeds betaald lesgeld). Deze keuze ligt bij de docent.

3. Wijze van betaling: middels bankoverschrijving in één keer of in 2 termijnen (betaling in termijnen geldt alleen voor wekelijkse jaarcursussen). De 1e termijn is aan het begin van het schooljaar(in de 1e lesweek) en de 2e termijn begin januari 2019. Voor knipkaart (die één jaar geldig is) én tweewekelijkse lessen betaling is in één keer. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen: betaling in één keer. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur. Er is géén inschrijfgeld. 

4. Opzeggen van lessen kan op elk moment plaatsvinden door schriftelijke opzegging of via e-mail (bij minderjarige leerlingen door de ouder/s gedaan) met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

5. Een jaarcursus bij ‘Gitaarles Nedim Suta’ heeft 36 lesweken (ofwel 18 lesweken bij tweewekelijkse lessen). Naast reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag (zie ook vakantierooster). De knipkaart is na aankoop één jaar geldig.

6. De gitaarlespraktijk ‘Gitaarles Nedim Suta’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (instrumenten, kleding, lesboeken en andere materialen) van leerlingen/derden in het leslokaal tijdens de lessen.

7. Door inschrijving voor een van de cursussen gaat de leerling/ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden van 'Gitaarles Nedim Suta'.

 

Gitaarconcert Tilburg 2018