GITAARLES in TILBURG-REESHOF

 

 

De lessen worden in de gitaarstudio aan de Giekerkstraat 45 gegeven van:

 

maandag t/m vrijdag

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vakantierooster, seizoen 2021/22: 

Start lessen                  maandag 06 september 2021

Herfstvakantie              maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie               maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 07 januari 2022

Carnavalsvakantie        maandag 28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022

2e Paasdag                  maandag 18 april 2022

Meivakantie                 dinsdag 26 april t/m vrijdag 06 mei 2022

2e Pinksterdag             maandag 06 juni 2022

Laatste lesdag             maandag 27 juni 2022

            

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       Hieronder vindt u de lestarieven voor het schooljaar 2021/22

                           Andere lesvormen en lestarieven zijn in overleg mogelijk!

        Schrijft u zich gedurende dit schooljaar in dan worden de nog te volgen lessen verrekend

 

Jaartarieven* t/m 20 jaar (btw vrijgesteld): 

- Privéles 20 min. € 530   

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €265 in de 1e lesweek en 2e termijn €265 in januari 2022

 

- Privéles 30 min. €780  

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €390 in de 1e lesweek en 2e termijn €390 in januari 2022

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €390

 betaling in één keer

 

- Groepsles (2 leerlingen 30 min.)= € 398 per leerling

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €199 in de 1e lesweek en 2e termijn €199 in januari 2022

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

 - Knipkaart € 149 

 blok van 10 privélessen van 20 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jaartarieven* vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW): 

- Privéles om de twee weken 30 min. €480

 betaling in één keer

 

- Knipkaart € 275 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

  

* Alle prijzen zijn inclusief los lesmateriaal, exclusief lesboeken. Jaartarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. In de schoolvakanties is er geen les, maar ook geen doorbetaling in de zomervakantie. Het is mogelijk op elk moment in het schooljaar met lessen te beginnen. Op alle bovenvermelde jaartarieven zijn algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta' van toepassing.

 

Algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta'  

1. Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald. Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen’ of ‘tegoed houden’. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

2. Bij ziekte van de docent kan maximaal 1 les in het schooljaar komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal geprobeerd worden de les(sen) in te halen óf er zal voor compensatie worden gezorgd (een restitutie van reeds betaald lesgeld). Deze keuze ligt bij de docent. De lessen die door een buitengewoone omstandigheid (overmachtssituatie) uitvallen worden niet ingehaald en niet gecompenseerd.

3. Wijze van betaling: middels bankoverschrijving in één keer of in 2 termijnen (betaling in termijnen geldt alleen voor wekelijkse jaarcursussen). De 1e termijn is aan het begin van het schooljaar(in de 1e lesweek) en de 2e termijn begin januari 2022. Voor knipkaart (die één jaar geldig is) én tweewekelijkse lessen geldt: betaling in één keer. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen: betaling in één keer. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur. Er is géén inschrijfgeld. 

4. Opzeggen van lessen kan op elk moment plaatsvinden door schriftelijke opzegging of via e-mail (bij minderjarige leerlingen door de ouder/s gedaan) met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

5. Een jaarcursus bij ‘Gitaarles Nedim Suta’ heeft 36 lesweken (ofwel 18 lesweken bij tweewekelijkse lessen). Naast reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdagen. (zie vakantierooster). De knipkaart is na aankoop één jaar geldig.

6. De gitaarlespraktijk ‘Gitaarles Nedim Suta’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (instrumenten, kleding, lesboeken en andere materialen) van leerlingen/derden in het leslokaal tijdens de lessen.

7. Door inschrijving voor een van de cursussen gaat de leerling/ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden van 'Gitaarles Nedim Suta'.

 

Gitaarconcert Tilburg 2018
Gitaarstudio van Nedim Suta aan de Giekerkstraat 45 in Tilburg-Reeshof