Gitaarles in Tilburg-Reeshof

 Gitaarles in Tilburg-Reeshof: de lessen worden in basisschool Jan Ligthart-Huibeven (Glimmenstraat 7) gegeven op:

- maandagmiddag- en avond,

- dinsdagmiddag- en avond,

- vrijdagmiddag- en avond en op

- zaterdagochtend- en middag.

Geïnteresseerden kunnen per mail een gratis proefles aanvragen (zie contact). Behalve jaarcursussen (individuele en duolessen) zijn er ook andere lesvormen mogelijk: knipkaart (blok van 10 of 5 lessen) en cursus liedbegeleiding.

Gitaarlespraktijk Nedim Suta doet als aanbieder mee met de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Lees meer hierover op http://www.meedoentilburg.nl/ en http://www.meedoentilburg.nl/a-38562084/muziek-en-dans/gitaarles-nedim-suta/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantierooster voor Tilburg-Reeshof, schooljaar 2017/18: 

 Start lessen                  maandag 04 september 2017

 Herfstvakantie              zaterdag 14 t/m vrijdag 20 oktober 2017

 Kerstvakantie               maandag 25 december 2017 t/m zaterdag 06 januari 2018

 Carnavalsvakantie         maandag 12 februari t/m zaterdag 17 februari 2018

 2e Paasdag                    maandag 02 april 2018

 Meivakantie                   maandag 23 april t/m zaterdag 12 mei 2018

 2e Pinksterdag               maandag 21 mei 2018

Leerlingenconcert           zaterdag 02 juni 2018 om 15:00 uur (bieb Heyhoef)  

Laatste lesweek              de week van 25 juni                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                  Hieronder vindt u de lestarieven voor het schooljaar 2017/18

                           Andere lesvormen en lestarieven zijn in overleg mogelijk!

        Schrijft u zich gedurende dit schooljaar in dan worden de nog te volgen lessen verrekend

 

Jaartarieven* t/m 20 jaar (btw vrijgesteld): 

- Privéles 20 min. € 464   

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €232 in sept. en 2e termijn €232 in januari

 

- Privéles 30 min. €680  

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €340 in sept. en 2e termijn €340 in januari

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €340

 betaling in één keer

 

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 348

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €174 in sept. en 2e termijn €174 in januari

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

 - Knipkaart € 265 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 

Jaartarieven* vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW): 

- Privéles 20 min. € 522 

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €261 in sept. en 2e termijn €261 in januari

  

- Privéles 30 min. € 696

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €348 in sept. en 2e termijn €348 in januari

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €362

 betaling in één keer

 

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 366 

 betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €183 in sept. en 2e termijn €183 in januari

 let op: voorwaarde is wel dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden

 

- Knipkaart € 270 

 blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland

 betaling in één keer

 

- Cursus volwassenen vanaf €95

  10 lessen van 1 uur, minimaal 4 deelnemers (meer informatie hierover vindt u onder het

   kopje 'Cursus volwassenen')

  

* Alle prijzen zijn inclusief los lesmateriaal, exclusief lesboeken. Jaartarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. In de schoolvakanties is er geen les, maar ook geen doorbetaling in de zomervakantie. Het is mogelijk op elk moment in het schooljaar met lessen te beginnen. Er wordt verder geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag. Op alle bovenvermelde jaartarieven zijn algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta' van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Gitaarles Nedim Suta  

1. Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald. Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen’ of ‘tegoed houden’. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

2. Bij ziekte van de docent kan maximaal 1 les in het schooljaar komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal geprobeerd worden de les(sen) in te halen óf er zal voor compensatie worden gezorgd (een restitutie van reeds betaald lesgeld).

3. Wijze van betaling: middels bankoverschrijving in één keer of in 2 termijnen (betaling in termijnen geldt alleen voor wekelijkse jaarcursussen). De 1e termijn is aan het begin van het schooljaar(de eerste lesweek) en de 2e termijn is in januari 2018. Voor knipkaart (die één jaar geldig is) en tweewekelijkse lessen betaling in één keer. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen: betaling in één keer. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur. Er is géén inschrijfgeld. 

4. Opzeggen van lessen kan op elk moment plaatsvinden door schriftelijke opzegging (bij minderjarige leerlingen door de ouder/s gedaan) met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

5. Een jaarcursus bij ‘Gitaarles Nedim Suta’ loopt parallel met schoolvakanties en heeft 36 lesweken (ofwel 18 lesweken bij tweewekelijkse lessen). Naast reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag. De knipkaart is na aankoop één jaar geldig.

6. De gitaarlespraktijk ‘Gitaarles Nedim Suta’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (instrumenten, kleding, lesboeken en andere materialen) van leerlingen/derden in het leslokaal tijdens de lessen.

7. Door inschrijving voor een van de cursussen gaat de leerling/ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden van Gitaarles Nedim Suta.

 

Gitaarconcert Tilburg 2018