Gitaarles in Zevenbergen

Gitaarles in Zevenbergen: in basisschool de Neerhof, Bloedkoraal 1 (in de wijk Bosselaar-Zuid).

De gitaarlessen van Nedim Suta worden in Zevenbergen sinds 2003 op woensdagmiddag- en avond gegeven.

 

Ouders of verzorgers van kinderen t/m 18 jaar uit de gemeente Moerdijk kunnen voor schooljaar 2018/19 maximaal € 200 subsidie per schooljaar aanvragen voor individuele muzieklessen. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Moerdijk: http://www.moerdijk.nl/Subsidie-muziekonderwijs

Ouders of verzorgers van kinderen tussen de 6 t/m 18 jaar uit dgemeente Halderberge kunnen voor schooljaar 2018/19 maximaal €200 subsidie per schooljaar aanvragen voor individuele muzieklessenhttp://www.halderberge.nl/58199/Muziek-_en_cultuureducatie-Uitvoeringsregeling_Muziekeducatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantierooster voor Zevenbergen (woensdag), schooljaar 2018/19:

Start lessen                  woensdag 29 augustus 2018

Herfstvakantie             maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober 2018

Kerstvakantie              maandag 24 december 2018 t/m zaterdag 05 januari 2019

Carnavalsvakantie        maandag 04 t/m 09 maart 2019

Meivakantie                  maandag 22 april t/m zaterdag 11 mei 2019

Hemelvaart                   woensdag 29 mei 2019

Laatste les                   woensdag 26 juni 2019

Leerlingenconcert        in de week van 01 juli 2019 (in de Neerhof)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                   Hieronder vindt u de lestarieven voor het schooljaar 2018/19

        Schrijft u zich gedurende dit schooljaar in dan worden de nog te volgen lessen verrekend

 

Jaartarieven* t/m 20 jaar (btw vrijgesteld):

- Privéles 20 min. € 520  

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €260 in de 1e lesweek en 2e termijn €260 in januari 2019

Let op: voor deze lesvorm krijgen de leerlingen t/m 18 jaar aan het einde van het schooljaar de maximale subsidie van de gemeente Moerdijk en/of Halderberge van €200, waardoor de netto lesprijs voor het hele schooljaar op €320 uitkomt! U moet de aanvraag voor deze inkomensonafhankelijke subsidie bij de gemeente Moerdijk (of Halderberge) indienen.

 

- Privéles 30 min. €704  

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €352 in de 1e lesweek en 2e termijn €352 in januari 2019

Let op: ook voor deze lesvorm krijgen de leerlingen t/m 18 jaar aan het einde van het schooljaar de maximale subsidie van de gemeente Moerdijk en/of Halderberge van €200, waardoor de netto lesprijs voor het hele schooljaar op €504 uitkomtU moet de aanvraag voor deze inkomensonafhankelijke subsidie bij de gemeente Moerdijk (of Halderberge) indienen.

 

- Privéles om de twee weken 30 min. €392

betaling in één keer

Let op: voor deze lesvorm wordt de helft van de leskosten voor de leerlingen t/m 18 jaar aan het einde van het schooljaar door de gemeente Moerdijk en/of Halderberge gesubsidieerd, waardoor de netto lesprijs voor het hele schooljaar op €196 uitkomt!  U moet de aanvraag voor deze inkomensonafhankelijke subsidie bij de gemeente Moerdijk (of Halderberge) indienen.

 

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 392

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn eind aug. €196 en 2e termijn begin jan. €196 

(de voorwaarde is wél dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden!)

Let op: voor deze lesvorm wordt de helft van de leskosten voor de leerlingen t/m 18 jaar aan het einde van het schooljaar door de gemeente Moerdijk en/of Halderberge gesubsidieerd, waardoor de netto lesprijs voor het hele schooljaar op €196 uitkomt!  U moet de aanvraag voor deze inkomensonfahankelijke subsidie bij de gemeente Moerdijk (of Halderberge) indienen.

  

Jaartarieven* vanaf 21 jaar (incl. 21% btw):

- Privéles 20 min. € 594

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €297 in aug. en 2e termijn €297 in januari

- Privéles 30 min. € 826

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €413 in aug. en 2e termijn €413 in januari

- Privéles om de twee weken 30 min. €445

betaling in één keer

- Groepsles 2 leerlingen 30 min. € 445

betaling in één keer of in termijnen: 1e termijn €223 in sept. en 2e termijn €222 in januari

(let op: voorwaarde is wél dat er een groepje van 2 leerlingen gevormd kan worden)

- Knipkaart € 299 

blok van 10 privélessen van 30 min. die naar eigen inzicht kunnen worden ingepland, betaling in één keer

  

* Alle prijzen zijn inclusief los lesmateriaal, exclusief lesboeken. Jaartarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. In de schoolvakanties is er geen les, maar ook geen doorbetaling in de zomervakantie. Het is mogelijk op elk moment in het schooljaar met lessen te beginnen.  Op alle bovenvermelde jaartarieven zijn algemene voorwaarden 'Gitaarles Nedim Suta' van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Gitaarles Nedim Suta

1. Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald. Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen’ of ‘tegoed houden’. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

2. Bij ziekte van de docent kan maximaal 1 les in het schooljaar komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal geprobeerd worden de les(sen) in te halen óf er zal voor compensatie worden gezorgd (een restitutie van reeds betaald lesgeld). Deze keuze ligt bij de docent.

3. Wijze van betaling: middels bankoverschrijving in één keer of in 2 termijnen (betaling in termijnen geldt alleen voor wekelijkse jaarcursussen). De 1e termijn is aan het begin van het schooljaar(de 1e lesweek) en de 2e termijn is begin januari 2019. Voor knipkaart (die één jaar geldig is) en tweewekelijkse lessen betaling in één keer. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen: betaling in één keer. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur. Er is géén inschrijfgeld.

4. Opzeggen van lessen kan op elk moment plaatsvinden door schriftelijke opzegging of via e-mail (bij minderjarige leerlingen door de ouder/s gedaan) met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

5. Een jaarcursus bij ‘Gitaarles Nedim Suta’ loopt parallel met schoolvakanties en heeft 36 lesweken (ofwel 18 lesweken bij tweewekelijkse lessen). Naast reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven op de nationale feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag (zie vakantierooster). De knipkaart is na aankoop één jaar geldig.

6. De gitaarlespraktijk ‘Gitaarles Nedim Suta’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (instrumenten, kleding, lesboeken en andere materialen) van leerlingen/derden in het leslokaal tijdens de lessen.

7. Door inschrijving voor een van de cursussen gaat de leerling/ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden van Gitaarles Nedim Suta.

 

Concert in de Moerdijkzaal in Zevenbergen, 19 maart 2016